Search
Close this search box.

בקרוב יתאפשרו הזמנות ומשלוחים מהאתר

בקרוב יתאפשרו הזמנות ומשלוחים מהאתר

תנאי שימוש – תקנון האתר

כללי

 1. האתר muzic choice (להלן: ״האתר״) שכתובתו הראשית: www.muzic-choice.com הנו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הלקוחות ברשת האינטרנט בישראל בלבד. האתר משמש לסחר אלקטרוני ורכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 2. בעל האתר: הינו מיוזיק צ’ויס כלי נגינה עוסק מורשה 059832030 המנהל את המכירות באתר תחת שם החנות.
 3. פעולה באתר הנה כל פעולת גלישה, תקשורת ואו רכישת מוצרים המוצעים באתר.
 4. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 5. רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי )מקומי או בינלאומי( תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים, תקינים ומדויקים כנדרש בטופס ההזמנה.
 6. ניתן גם לבצע רכישות שלא באמצעות כרטיס אשראי ע“י תיאום התשלום והזמנה טלפונית.
 7. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון או מחלוקת עם מי מבעלי האתר.
 8. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו ,מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון .לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 9. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר ,עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי, עמוד פייסבוק, ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של “מיוזיק צ’ויס” או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
 10. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 11. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 12. בכל מקום בו כתוב “בעלי האתר “או “מיוזיק צ’ויס” תהיה ההתייחסות שווה וזהה והיא משייכת את החזקה המתוארת בסעיפים 1-2 בחלק ה“כללי “של תקנון זה.
 13. מיוזיק צ’ויס שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
 14. הדין החל על פעילות אתר זה הוא הדין הישראלי בלבד. במקרה של מחלוקת הנוגעת לפעילות או רכישת מוצר באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בתל-אביב בלבד.

ט.ל.ח.

מדיניות שימוש, תוכן ופרטיות

 1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ“י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
 2. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לבעלי האתר לספק את המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים.
 3. בעלי האתר נוקטים בכל האמצעים העומדים לרשותם בכדי להגן על פרטיות הלקוחות ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ומוגן מפני פריצה באמצעות פרוטוקול SSL.
 4. בשום מקרה לא מועברים ע“י בעלי האתר נתונים ופרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, זאת למעט העברת פרטי העסקה לחברות הסליקה והאשראי לצורך חיוב ופרטי הלקוח לרשות הדואר או לחברת המשלוחים לצורך ביצוע האספקה.
 5. תוכן האתר בכללותו שייך לבעל האתר. מובהר כי בעל האתר רשאי לשנות את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי מיוזיק צ’ויס רשאית לבחור לפסול / למחוק ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לבלוג ו/או לדף המותג בפייסבוק וכל ערוץ מדיה אחר שבשימושה, כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע במותג ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
 6. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לבעלי האתר את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים, כולל תגובות או תכנים שנשלחו על ידו לאתר או לנכסי אונליין אחרים ומקושרים לאתר, ומאשר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו תישמר ללא הגבלת זמן.
 7. כמו כן, המשתמש באתר מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובה, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר / לבלוג / לדף הפייסבוק וכיוצ“ב, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותי האתר וערוצי המדיה אלה. המשתמש מודע כי תגובות שיש בהן הכפשת שם, פגיעה במוניטין המותג או הוצאת דיבה, יתועדו ויוכלו להוות בסיס לתביעת הוצאת דיבה ולשון הרע.
 8. זכויות יוצרים וקניין רוחני – כל זכויות האתר שמורות לבעלי האתר. כל סוגי התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הלוגו ,הדגמים, המידע, התמונות כולן, הינם רכושם של בעלי האתר בלבד. זכויות היוצרים והקניין הרוחני כוללות בין היתר את שמות הדגמים וכלל המוצרים, אופן תצוגתם ותיאורם, הסרטונים וכלל התמונות, חומרים גרפיים וכיצ“ב. כמו כן בסיסי הנתונים של האתר, מערכות המידע והניהול של האתר, כתובת האתר, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו של אתר זה, הנם רכושו בלעדי של בעלי האתר. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים ואו נתונים המתפרסמים באתר זה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר. כל שימוש יתבצע בכפוף לתנאי אותה הסכמה באם וככל שתינתנה. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, למכור, או לתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של”מיוזיק צ’ויס כלי נגינה” מראש ובכתב. אין להציג את האתר באתר מסחרי אחר ואין לקשר או להפנות אל תכנים באתר ללא קבלת אישור (זאת למעט דף הבית הראשי בכתובת www.music-choice.com בלבד). הלוגו ובכלל זה כל סימן מסחרי וכן השם choice-muzic והשם בעברית: מיוזיק צ’ויס, הנם רכושם הבלעדי של בעלי החנות. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב, מבעלי האתר שפרטיו מצויים בראש תקנון זה.

ט.ל.ח.

מדיניות רכישה וקניית מוצרים

 1. בעלי האתר יציעו לרכישה באתר מוצרים בדגמים, סוגים וכמויות משתנות, כפי שימצאו לנכון, לפי בחירתם ושיקול דעתם הבלעדי.
 2. לבעלי האתר הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע ולשנות בכל עת את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואו את מחיר הרכישה, דמי המשלוח ותנאי השילוח המוצעים באתר.
 3. כל המוצרים המוצעים באתר הם מקוריים, חדשים וללא פגם, אלא אם צוין במפורש אחרת בכותרת המכירה או בתיאור המוצר.
 4. מיוזיק צ’ויס שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.
 5. מיוזיק צ’ויס עושה כמיטב יכולתה לספק ללקוחות באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם המוצר, מפרט טכני מלא ככל האפשר וכד׳. עם זאת, התמונות המוצגות הנן לצורך המחשה בלבד ומובהר בזאת כי אינן מחיבות את מיוזיק צ’ויס.
 6. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בפועל הם המחייבים. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד. לפיכך ייתכנו שינויים בין התמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים בין השאר גם מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.
 7. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
 8. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה טעות בפרסום ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא ולאחר שבוצעה רכישתו באתר, תנתן הודעה על כך ללקוח באי-מייל או טלפונית. במקרה זה רשאים בעלי האתר לבטל את ההזמנה וללקוח לא יהיו כל טענות בנידון. כמו כן לשיקול בעלי האתר יתאפשר ללקוח במקרה זה, לשנות את הזמנתו בהתאם למלאי הקיים.
 9. מיוזיק צ’ויס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם, לרבות תנאי ומחירי מבצעים והטבות בכל עת, וללא מתן הודעה מוקדמת.
 10. מחיר המוצרים באתר כולל מע“מ כחוק ואינו כולל משלוח עד לבית הלקוח, אלא אם צוין במפורש אחרת במעמד ביצוע חיוב התשלום באתר.
 11. במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הנה תנאי הכרחי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.
 12. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים כמתבקש ומפורט בתהליך הרכישה. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין כל נזק שיגרם לבעלי האתר עקב שיבוש הפעלת האתר ו/או מסירת פרטים שגויים.
 13. פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL לממשק ניהול של האתר.
 14. לקוח אשר מבצע רכישה באתר מצהיר בזאת כי הוא ראה את דף התצוגה של המוצר וכי הוא בוחר את המוצר/ים שרכש ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
 15. הלקוח רשאי לבחור שלא להזין פרטי אשראי ולשלם באשראי בטלפון או במזומן באיסוף עצמי בתיאום עם מיוזיק צ’ויס. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב“אופן התשלום” את האפשרות הנ“ל. במקרה זה, מכירה תחשב כהושלמה רק לאחר שבוצעה השיחה הטלפונית בין הלקוח לבין נציג רשמי של האתר ואושרו ההזמנה והתשלום בכתב (באמצעות אי-מייל) שנשלח מטעם “מיוזיק צ’ויס” לאי-מייל של הלקוח.
 16. עסקה תחשב רק לאחר קבלת אישור במייל. אישור ההזמנה יישלח ללקוח במייל מחברת הסליקה עם אישור חיוב האשראי. על הלקוח לשמור את מספר ההזמנה והאישור הנ“ל עד לקבלת המוצר/ים שנרכשו. חשבונית המס תצורף למשלוח והלקוח יקבלה במעמד קבלת המשלוח בכללותו.

ט.ל.ח.

מדיניות אספקה, ביטולים והחזרות

 1. מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת התשלום בגין העסקה בפועל. מיוזיק צ’ויס כלי נגינה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות רשות הדואר/חברת שליחויות וכל צד ג’ רלוונטי עד 14 ימי עסקים מיום ההזמנה.
 2. לקוח המעונין לבטל את ההזמנה טרום – יוכל לעשות זאת תוך יום עסקים אחד בלבד ממועד ביצוע ההזמנה באתר ובכל מקרה לפני שהמוצר נשלח אליו. הביטול יתבצע באמצעות הודעה בכתב בטופס הפנייה באתר ונלווה אליו התקשרות טלפונית לאימות קבלת ההודעה הנ“ל למספר טלפון: 037315253 בימים א-ה בין השעות 13:00-19:00, ביום שישי בין השעות 10:00-14:00 במידה והביטול יתקבל במועד ובדרך הנ“ל, ישלח ללקוח אישור לביטול ההזמנה באמצעות דואר אלקטרוני וכן יתבצע בהחזר חיוב כרטיס האשראי של הלקוח, תוך 14 ימי עסקים ממתן האישור.
 3. במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני טלפון: 037315253 בימי א-ה בין השעות 13:00-19:00 בימי ו 10:00-14:00 ותוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, לא יוחזרו ”דמי המשלוח” במידה ונגבו, הלקוח יחזיר את המוצר/ים בצירוף חשבונית המס המקורית, ובכוחות עצמו או על חשבונו – לחנות מיוזיק צ’ויס כלי נגינה סירקין 6 גבעתיים.
 4. על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א1981- –
 5. תנאי לביטול הזמנה לגבי פריטים באריזה הנו שמירת האריזה בשלמותה, אם נפגמה אריזת הפריט לא ניתן לבטל את ההזמנה.
 6. תנאי לביטול הזמנה לגבי כל המוצרים לרבות פריטים המסופקים ללא אריזה, הנו שלא נעשה כל שימוש (ולו המזערי ביותר) בפריט.
 7. בכל מקרה אשר בו, מחמת גורמים שאינם בשליטת מנהלי האתר, נבצר לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, יהא בעל האתר רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. לדוגמא: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
 8. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו/ או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה/בעלת האתר, לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.
 9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מיוזיק צ’ויס כלי נגינה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה מיוזיק צ’ויס כלי נגינה זכאית לבטל את ההזמנה ולחייבו בדמי ביטול כחוק.
 10. חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – ,1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאית מיוזיק צ’ויס כלי נגינה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. במידה והמוצר יצא ממחסנינו בדרך ללקוח, יופחתו גם דמי המשלוח מסך הזיכוי, וזיכוי יתרת התשלום יתבצע לאחר קבלת המוצר חזרה אלינו מחברת השליחויות.
 11. על אף האמור לעיל לא ניתן לבטל את רכישת המוצרים הבאים: מוצרי הקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהמזמין פתח את אריזתם המקורית. מוצרי חשמל הנפתח מאריזתו המקורית ו/או חובר לחשמל. תוכנות מחשב שנפתחו מאריזתם המקורית. לא ניתן להחליף / להחזיר אוזניות לאחר פתיחת האריזה ושימוש במוצר.
 12. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה.
 13. אחריות רמקולים; אין אחריות על רמקולים פאסיביים, שאינם מוגברים. ברמקולים מוגברים אין אחריות על האלמנטים, האחריות חלה על המגבר בלבד אלא אם צויין אחרת על ידי יצרן הרמקולים.

ט.ל.ח.

מדיניות משלוחים

 1. משלוחים לרכישות באמצעות האתר יבוצעו בישראל בלבד ובהתאם למגבלות חברת השליחויות. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי משלוח״) דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.
 2. תנאי חברת השליחויות (או של כל גוף אחר באמצעותו תבוצע האספקה) יחולו על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייבו כל לקוח.
 3. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה‘, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 4. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר. במידה שהלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור מראש של בקשה זו ע“י מיוזיק צ’ויס כלי נגינה, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת הנ“ל.
 5. בעל האתר לא יהא אחראי לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה מעבר ל 14 ימי עסקים הנוספים לזמני המשלוח כמפורט, רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה, כולל החזר דמי המשלוח.
 6. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי העבודה של חברת השילוח עמה בוחרים להתקשר בעלי האתר.
 7. מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם“ מיוזיק צ’ויס כלי נגינה “אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח ו/או בשל תנאי חברת המשלוחים מטעם בעלי האתר, הלקוח ידרש לאסוף בעצמו את המשלוח. במקרה זה יקבל הלקוח החזר מלא של “דמי המשלוח“ במידה ושולמו בעת ביצוע הרכישה באתר.
 8. בעת איסוף עצמאי של המוצר מהחנות יהיה על הלקוח להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה .לקוח המבצע איסוף עצמאי של המוצר ,יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר יגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו, לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.
 9. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים ו/או מוצרים במשקלים חריגים שמצריכים הובלה מיוחדת. כמו כן, ההובלה למוצרים במשקל מעל 15 ק”ג יסופקו ללקוח עד לכניסת הבנין (לא עד דלת הבית). ו/או הובלה לישובים רחוקים מעל 180 ק”מ ממחסני מיוזיק צ’ויס גבעתיים.
 10. מיוזיק צ’וייס מציעה משלוחים חינם מעל הזמנה של 450 ש”ח כהטבה לרוכשים דרך האתר בלבד | לא כולל: פסנתרים חשמליים מערכות תופים, מערכות תופים אלקטרוניים, ואו, מוצרים מעל 15 ק”ג
 11. בכל מקרה של החזרה של מוצר שנקנה דרך האתר במשלוח חינם, עלות ההחזרה של המוצר על הלקוח. למען הסר ספק, על אחריות הלקוח להחזיר את המוצר על חשבונו.


להלן אפשרויות המשלוח באתר:

 1. איסוף עצמי – כל לקוח רשאי שלא לשלם“ דמי משלוח “ולאסוף בעצמו את המוצר הנרכש וזאת בתיאום טלפוני מראש מחנות מיוזיק צ’ויס כלי נגינה, סירקין 6 גבעתיים. נדרש לציין את מספר הטלפון להתקשרות עמך בפרטי ההזמנה ואנו ניצור קשר לתיאום תוך יום עסקים אחד מיום אישור ההזמנה.
 2. משלוח עד הבית – משלוח באמצעות דואר שליחים ואו חברת שליחויות אחרת בתוספת כמוגדר בעמדת התשלום באתר .המשלוח יתבצע בכפוף למדיניות חברת השליחויות. מועד מסירת המשלוח בכל הארץ: עד 14 ימי עסקים מיום אישור העסקה באתר. (להלן:“משלוח עד הבית״).
 3. המשלוח עד הבית יתבצע לכתובת המשלוח שיזין הלקוח בפרטי הזמנתו ויימסר לו ישירות מול הצגת תעודה מזהה. לכן, במידת העניין במשלוח למקום עבודה או כתובת המצאות אחרת, יש לציין כתובת זו ככתובת המשלוח, בפרטי ההזמנה, טרום ביצוע התשלום.
 4. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר, באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו וכן ת“ז שלו למקבל המוצר שהוזמן.
 5. על לקוח המעוניין לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי ב“איסוף עצמי” כאמור לעיל, לבצע את ההזמנה ולתאם מיד אח“כ את מועד איסוף המוצר/ים שרכש.

ט.ל.ח.

 1. לקבלת סיוע ובירורים באשר לרכישות ואו לאספקת מוצרים, ניתן לפנות באמצעות טופס הפנייה באתר /או במייל בכתובת דוא“ל: /com.choice-muizc@info או בטלפון: 03-7315253. בימי א-ה בשעות 13:00-19:00 ביום ו’ (וערבי חג) 10:00-14:00.

דילוג לתוכן